سیاست حفظ حریم خصوصی

هریک و تمام اطلاعات مربوط به هویت افراد که از طریق این وب سایت جمع آوری می گردد توسط سایت "هتل با ما" صرفا برای اهداف تماس استفاده می شوند.
ما در موارد معدود با مشتریان خود تماس حاصل می نماییم تا آنها را از پیشنهادات ویژه و ویژگیهای جدید موجود در وب سایت خود مطلع نماییم. شما هر زمان که مایل باشید می توانید خود را از لیست تماس ما حذف نمایید.
اطلاعات جمع آوری شده توسط سایت " هتل با ما " برای مراجعه آتی ضبط می گردد. هیچیک از اطلاعات جمع آوری شده به شخص ثالث ارائه/فروخته/اجاره داده نمی شود و کاملا محرمانه باقی می ماند.
این اطلاعات صرفا برای ارسال اطلاعات درخواست شده و مهم به مشتریان و به هدف تحقیقات بازاریابی ما استفاده می گردد.
پرداخت از طریق کارت اعتباری بوسیله اینترنت شیوه مطمئنی است و با استفاده از فن آوری سرور مطمئن (رمزگذاری اس اس ال) کنترل می گردد.