بارگیری
بازگشت به اصلی

White Fort Hotel (وایت فورت هتل)

Next To Baniyas Square Metro Station Baniyas Squa Dubai,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

This charming Hotel can be found in Deira. The 85 welcoming accommodation units offer a perfect place to relax at the end of the day. This is not a pet-friendly Hotel.


قیمت ها
فاصله ها
1/21 کیلومتر تا مرکز شهر
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید