بارگیری
بازگشت به اصلی

Regal Plaza Hotel (رگال پلازا هتل)

Al Mankhoul Street Next To Al Fahidi Metro Station,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

The Regal Plaza Hotel opened its doors in 2001. It provides its guests with a gateway feeling during their stay. Impeccable service and hospitality makes our clients feel comfortable and relaxed. The Regal Plaza, the business class hotel that has everything a discerning guest could wish for both in luxury and comfort.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید