بارگیری
بازگشت به اصلی

In Address Boulivard (این آدرس بولیوارد)

Address Boulevard Dubai Downtown Dubai,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

3 bedroom in address boulivard is an apartment with an outdoor swimming pool in Dubai a 5-minute walk from At The Top - Burj Khalifa. The Burj Khalifa is within 500 metres of the apartment.Guests can also relax in the garden.Dubai Mall is a 6-minute walk from the apartment. The nearest airport is Dubai International Airport 10 km from 3 bedroom in address boulivard.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید