بارگیری
بازگشت به اصلی

Higuests Vacation Homes The Residences 5 (هیگوستس وکیشن هومز رزیدنس ۵)

Downtown The Residences 5,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

Set in Dubai 400 metres from The Dubai Fountain HiGuests Vacation Homes - The Residences 5 provides a living room with a flat-screen TV. The accommodation is 400 metres from the Dubai Opera.This apartment is equipped with a living room and a fully equipped kitchen. The apartment also comes with a bathroom.Burj Khalifa is 600 metres from the apartment while At The Top - Burj Khalifa is a 7-minute walk from the property. The nearest airport is Dubai International Airport 11 km from HiGuests Vacation Homes - The Residences 5.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید