بارگیری
بازگشت به اصلی

Da Nonna Maria B&b (دا نونا ماریا ب&ب)

Via Catania ,50 ,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
General

This lovely Hotel can be found in Piazza Bologna. With a total of 3 bedrooms, this is a nice place to stay. Pets are not permitted on the premises.


قیمت ها
فاصله ها
3/33 کیلومتر تا مرکز شهر
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید