بارگیری
بازگشت به اصلی

Da Nonna Maria B&b (دا نونا ماریا ب&ب)

Via Catania ,50 ,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
General

This lovely hotel is set in Piazza Bologna. Those wishing to escape the hustle and bustle of daily routine will find peace and tranquillity at this property. Pets are not allowed at this property.


قیمت ها
فاصله ها
3/33 کیلومتر تا مرکز شهر
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید