بارگیری
بازگشت به اصلی

Tehran Grand Hotel 1 (تهران گرند هتل ۱)

Motahari Ave Valiasr St 391 1313633114 Tehran,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

With a privileged location, Tehran Grand Hotel is located in the heart of the capital city and only 12 km from Mehrabad International Airport. You will have at your disposal a coffee shop in the lobby and WI-FI throughout the hotel. The hotel has 100 deluxe rooms and 15 standard rooms all well equipped

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید