بارگیری
بازگشت به اصلی

Taj Mahal Hotel (تاج ماهال هتل)

Tehran Province Tehran Sheykh Bahayi St Iran Tehran Iran Tehran Iran,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

Rooms are in medium size very well furnished and decorates , with a small sitting area ,coloured curtains and ceramic bathHotel offers a main restaurant serves local cuisine and another india cuisine restaurant. Hotel is located in the heart of the city 10 minutes by car from the center and 60 minutes from the international airport10 kms to city centre45 kms to the nearest airport (thr)Light colour modern building.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید