بارگیری
بازگشت به اصلی

Moxy Frankfurt Airport (موکسی فرانكفورت ایرپورت)

Amelia-Mary-Earhart-Strasse 5,5 ,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
General

This 3 star hotel is located close to the airport of Frankfurt and was established in 2017. It is a short drive away from the Commerzbank Arena. All 305 rooms are equipped with air conditioning.


قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید