بارگیری
بازگشت به اصلی

Hotel Minerva (هتل مینروا)

STUTTGARTER STRASSE,31 ,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
General

This 3 star hotel is located in the city centre of Frankfurt and was established in 2000. It is close to the Hauptbanhof and the nearest station is Hauptbanhof. The Hotel has a restaurant, a bar and a coffee shop. All 49 rooms are equipped with minibar, hairdryer, safe, ironing set and air conditioning.


قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید