بارگیری
بازگشت به اصلی

Beijing Cambridge Hotel (پکن كامبریدج هتل)

No. 14 Shuangjingbeili Chaoyang District Beijing,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

This charming hotel is situated in World Trade Center.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید