بارگیری
بازگشت به اصلی

7 Days Inn Beijing Dongsi Nanluoguxiang Branch (۷ دیس این پکن دونگسی نانلووگوکسیانگ برانچ)

Dong Si Liu Tiao 45,45 ,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
General

This lovely Hotel can be found in Beijing City. The total number of bedrooms is 152. Visitors will not be bothered during their stay, as this is not a pet-friendly establishment.


قیمت ها
فاصله ها
3/32 کیلومتر تا مرکز شهر
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید