بارگیری
بازگشت به اصلی

Schlosspark Mauerbach (اسچلوسپارك ماورباچ)

HERZOG FRIEDRICH PLATZ 1, ,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
General

This lovely hotel is in Vienna. The premises count with 45 welcoming bedrooms. Wi-Fi internet connection is available on public areas. Pets are not allowed at this hotel. The health and wellness offer at the establishment ensures the ultimate in rejuvenation and relaxation.


قیمت ها
فاصله ها
15/99 کیلومتر تا مرکز شهر
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید