بارگیری
بازگشت به اصلی

Hotel Austria Wien (هتل آوستریا وین)

Fleischmarkt 20,20 ,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
General

This lovely hotel is in Vienna. The premises count with 46 welcoming accommodation units. Guests will not be bothered during their stay, as this is not a pet-friendly hotel.


قیمت ها
فاصله ها
430 متر تا مرکز شهر
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید